Stillingsbeskrivelse

Administrativ leder med souschef-funktion

Den administrative leder til- og indgår i ledelsesteam med forstanderen for Fangelbogård.

Den administrative leder har det overordnede ansvar for økonomi, IT, administration, bygninger og fysiske rammer for både bodelen og beskæftigelsesdelen.

Den administrative leder indgår i ledelsen af Fangelbogård sammen med forstanderen, og fungerer som souschef/stedfortræder for forstanderen. Vi lægger vægt på, at ledelsen fungerer som et stærkt ledelsesteam, der er karakteriseret ved tæt samarbejde og gensidig sparring.

Vi lægger vægt på, at den administrative leder kan medvirke aktivt i udviklingen af tilbuddet, både med hensyn til at modernisere de administrative områder, og som sparringspartner i den strategiske udvikling af tilbuddet bredt forstået. Det er således en forudsætning, at den administrative leder brænder for at deltage i udviklingen af et stærkt botilbud og beskæftigelsestilbud, der udgør de bedste rammer for et godt liv for beboere og brugere. Samtidig medvirker den administrative leder i at fastholde en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.

Den administrative leders hovedansvarsområder:

Ud over at indgå i den fælles ledelse af Fangelbogård, har den administrative leder følgende hovedansvarsområder:

  • Økonomisk styring af tilbuddet, herunder budgetlægning og budgetopfølgning, klargøring af årsregnskab til revisor, vedligeholdelse af takststruktur og takstberegninger, placering af økonomiske midler, likviditetsstyring, samarbejde med bank og forsikring. Opgaven varetages i samarbejde med sekretæren og med forstanderen.
  • IT, herunder løbende styring af programmer og hardware, IT-sikkerhed, drift af Fangelbogårds socialfaglige system, Sensum Bosted og samarbejde med EG, relevant digitalisering, udarbejdelse af statistik, datatilsyn, GDPR o.lign.
  • Forsikringer, herunder sikring af, at Fangelbogård forsikringsmæssigt er dækket ind i relevant omfang, forhandling af forsikringspræmier m.v.
  • Fysiske rammer, herunder udvikling og vedligeholdelse af vedligeholdelsesplaner, styring af vedligeholdelse og renovering i samarbejde med pedeller, anvendelse og administration af landbrugsareal.
  • Ajourføring af tilbudsportalen.
  • Bistå med udarbejdelse af kontrakter for beboere og brugere.
  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter i samarbejde med forstander.
  • Bistå med betjening af bestyrelsen, herunder rapportering og evt. sekretærfunktion.
  • Eventuelt fondsansøgninger og projekter, hvis det er relevant.
  • Medvirken i ledelsen af Fangelbogård, herunder vision og strategi, løn- og personalepolitik, overenskomster m.v.

Kompetencer:

Den administrative leder:

– brænder for at gøre en forskel for mennesker med handicap, men har det fint med at bidrage ved at skabe gode rammer for det socialpædagogiske arbejde.

– har flair og interesse for tal, økonomiske sammenhænge, analyser og IT, både på et overordnet og et operativt plan.

– har interesse for at skabe enkle, tidssvarende og brugervenlige systemer og processer, og har den nødvendige tålmodighed og supportevne til at støtte medarbejderne i at anvende systemerne – også selv om det tager tid.

– har samtidig ønske og interesse for at medvirke i udvikling af organisationen, både strategisk, fagligt og administrativt, i takt med omverdenens krav og behov.

– har gode formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt, herunder eventuelt også gode evner til forhandling.

– er en udpræget teamplayer, der har lyst til at indgå i samspil med lederen om at skabe det bedste bo- og beskæftigelsestilbud for beboere og brugere, og som trives ved at inddrage medarbejderne i både udviklings- og driftsopgaver.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet fx økonomi, administration, med videre på bachelor eller kandidatniveau. Du skal have en klar præference for hele det administrative og økonomiske felt i organisationen.