Bo- og beskæftigelses­tilbud i Odense

Fangelbogård har i mange år tilbudt bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse i Fangel, syd for Odense.

Vi har 14 pladser i botilbuddet fordelt på §107 og §108. Derudover tilbyder vi på nuværende tidspunkt 14 pladser i beskæftigelsen efter servicelovens §103 og §104. Vi har pladser til både interne og eksterne brugere.

Læs mere

Botilbuddet på Fangelbogård

Fangelbogård tilbyder hver beboer en 2-værelses lejlighed med tekøkken og bad. Udover lejlighederne har vi et fælleshus, hvor de daglige måltider efter ønske kan indtages i samvær med medbeboere og personale.

Fælleshuset bruges også til socialt samvær, hvor der er plads til blandt andet spil, film, tv og hyggesnak med medbeboere og personale.

Læs mere

Beskæftigelsen på Fangelbogård

Dagtilbuddet består af en lille gård med dyr, marker, skov, køkken- og frugthave. Brugerne medvirker i opgaver, som giver udbytte til køkkenet eller som kan sælges til andre. Det betyder, at brugerne oplever at kunne bidrage til noget meningsfuldt og de får ejerskab til arbejdet. Brugerne får nye kompetencer, fx kan de lære at bruge maskiner, de lærer at håndtere dyr, og de oplever at have et socialt fællesskab omkring fælles opgaver. Opgaverne tilpasses den enkelte brugers ressourcer og kompetencer. Udover disse aktiviteter er der fx krearum, motion, bål mad og udflugtsdage.

Læs mere

Vores vision

Vi skaber en tryg hverdag for vores beboere. Det gør vi ved at skabe et bo- og beskæftigelsestilbud med høj faglighed, omsorg, nærvær, attraktive fysiske rammer samt sund kost og bevægelse.

Læs mere

Vores værdier

I den daglige praksis og i samværet med hinanden har vi fokus på værdierne: Tryghed, Tillid, Ordentlighed og Rummelighed

Vores værdier

Vores ansatte

Vi har en stabil og alsidig medarbejdergruppe, hvor vi søger at udnytte hinandens ressourcer og forskelligheder bedst muligt. Vi vægter kompetenceudvikling og supervision af vores medarbejdere højt.

Mød vores ansatte

Vores pædagogik

Vi har en professionel og faglig tilgang, hvor alle pædagogiske medarbejdere er uddannet i KRAP. Ud over KRAP har vi en socialpædagogisk og relationspædagogisk tilgang, ligesom de fleste medarbejdere er uddannede i NADA.

Pædagogik ved botilbuddet

Pædagogik ved beskæftigelsen

Har du spørgsmål?
Lad os kontakte dig.

Udfyld felterne nedenfor med navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.

Leave this field blank