VELLIV projekt

VELLIV projekt på Fangelbogård 2023/24

Tilbage i 2022 ansøgte Fangelbogård en pulje ved foreningen VELLIV for, at få midler til udvikling af personalegruppen, hvilket i sidste ende vil gavne beboerne. Projektet blev godkendt og overskriften på projektet er:
Trivsel og Psykologisk tryghed på Fangelbogård”
Projektet bliver tilrettelagt som et strategisk aktionslæringsforløb, hvor de ansatte inddeles i læringsgrupper. Hver gruppe samarbejder med en konsulent om at udvikle et aktionslæringsprojekt hvis mål er at udvikle konkrete måder og metoder til at fremme udvikling, faglighed, arbejdsglæde og trivsel.

Alle grupper arbejder med et overordnet tema, og derfra arbejder hver medarbejder individuelt med deres personlige prøvehandlinger. Alle prøvehandlinger skal præsenteres på afslutningsdagen i februar 2024.

Ledelsen arbejder i et sparringsforløb med fokus på opgaver og ansvar i, at støtte medarbejderne og samtidigt udvikle deres ledelsessamarbejde.
Eksempler på temaer fra hver læringsgruppe:
Hvordan kan vi optimere vidensdeling?Hvordan øver vi os i at blive mere nysgerrig på hinandens faglighed? Hvordan kan vi udvikle samarbejdet mellem bosted og beskæftigelse? Hvordan forbedrer vi kommunikationen mellem de forskellige faggrupper?