Vi arbejder
relations- og social­pædagogisk

Pædagogikken på både botilbuddet og beskæftigelsen på Fangelbogård er grundlæggende den samme. Grundstenen i arbejdet er relationen og målet på beskæftigelsen er at skabe et værdigt og meningsfyldt arbejdsliv. Hvilket er en vigtig faktor i at skabe det gode liv for den enkelte.

scroll

Arbejdet skal være meningsfyldt

Arbejdet skal være meningsfyldt for den enkelte og vi hjælper med at skabe forståelse for opgaven og omsætte idéer til virkelighed.

Vi arbejder ud fra, at brugerne på egen hånd skal varetage de arbejdsopgaver, de kan selv. Vi har fokus på udvikling og på, at brugerne tilegner sig nye færdigheder igennem forskellige aktiviteter og opgaver.

Mange arbejdsopgaver kræver mere end én person, hvorfor relationen til både personale og andre brugere er i fokus. Samarbejde er en vigtig del af et arbejdsliv og derfor også en kompetence, vi arbejder med hos den enkelte.

Grundlæggende søger vi at skabe forståelse og dannelse i forhold til en hverdag på en arbejdsplads. Det hele gøres naturligvis ud fra den enkeltes behov, vanskeligheder og ikke mindst ressourcer.

I forhold til at vores tilgang og vores pædagogik på beskæftigelsen er nedenstående vigtige redskaber.

KRAP

På Fangelbogård arbejder vi med KRAP, som er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, som er et socialpædagogisk koncept. KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker samt arbejde ressourcefokuseret, hvor der arbejdes med den enkelte borgers ressourcer.

På beskæftigelsen bruges det konkret i fx uddelingen af opgaver, hvor den enkeltes ressourcer danner grundlaget for de opgaver han/hun får. Dette også med henblik på, at alle får en opgave, de kan varetage og på den måde opnår succes.

KRAP bruges også i opsætningen af den enkeltes brugers arbejdsmål. I første omgang kan det være i forhold til, at være nysgerrig på en brugers ressourcer og kompetencer, hvor ressourceblomsten kan bruges. Når en bruger har et ønske om en kompetence vedkommende gerne vil udvikle eller tilegne sig, kigger vi sammen med brugeren på, hvad det kræver. Her bruger vi måltrappen til at opsætte målet.

En bruger vil fx gerne lære at køre med havetraktor. Så kan første mål på måltrappen være at lære, hvordan man starter den. Næste mål kan være at lære at skifte gear. Måltrappen skal sikre, at den enkelte hele tiden opnår succes på vejen mod det endelige mål. 

Beskæftigelsen arbejder ikke kun med praktiske færdigheder men også med relationelle og sociale kompetencer. Så et mål kunne fx også være at lære at samarbejde eller begå sig socialt på en arbejdsplads.  

Selv- og medbestemmelse

Vi tror på, at selv- og medbestemmelse er en vigtig faktor i at skabe et godt arbejdsliv og skabe en fælles ansvarsfølelse overfor Fangelbogård og alle de opgaver, der skal varetages. I den fælles ansvarsfølelse ligger der også en forventning til den enkelte om at tage ansvar. Fx ansvar i at ringe og melde sig syg/rask og komme til tiden. Derfor inddrages brugerne i så mange beslutninger som muligt. De er med til selv at vælge deres arbejdsopgaver, de har indflydelse på, hvordan gården skal se ud, hvilke dyr der skal være og hvilke afgrøder, der skal dyrkes.

Mål/delmål

På beskæftigelsen udarbejdes der arbejdsmål med tilhørende delmål på den enkelte bruger. Mål og delmål har fokus på at udvikle brugerens færdigheder, således han/hun opnår en udvikling i forhold til det opstillede mål. Alle mål opstilles i samarbejde med den enkelte bruger. I den forbindelse tilstræber vi altid et godt samarbejde med fx brugerens botilbud, pårørende eller anden relevant samarbejdspartner.

Har du spørgsmål?
Lad os kontakte dig.

Udfyld felterne nedenfor med navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.

Leave this field blank