Visitation til Fangelbo­gård

Vi er altid klar til en snak eller et besøg, hvis I er interesseret i at høre mere om Fangelbogård.

Visitation til Fangelbogård sker ved kontakt til forstander Karina Lindkvist Bastholm.

Visitations­grundlag

Visitation beror på en individuel vurdering af den enkelte borger. Der lægges vægt på den kommende beboers motivation og funktionsniveau. Samtidig tages der hensyn til sammensætningen med de øvrige beboere.


Følgende faktorer indgår i vurderingen af, hvorvidt en ansøger kan visiteres til Fangelbogård:


– Ansøger skal have en psykisk funktionsnedsættelse. 
– Ansøger skal være mobil. Dette betyder, at ansøger motorisk skal kunne varetage de basale opgaver på egen hånd. 
– Ansøger har behov for et botilbud med døgndækning


Vi modtager gerne besøg. Ring og aftalt tid på 65 96 29 59 eller send en mail til: karina@fangelbogaard.dk

Godkendelse

Fangelbogård er godkendt som bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med nedsat psykisk funktionsevne og underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Syd.

 

Vores godkendelse indebærer, at vi kan modtage op til 14 personer i aldersgruppen over 18 år efter Servicelovens §§ 107 og 108. Det er gældende, at borgeren har brug for et tilbud med døgndækning.

 

Fangelbogård er også godkendt som beskæftigelsestilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104, hvor vi har 20 pladser. Vi har indtil videre taget 14 pladser i brug på beskæftigelsen

Priser Botilbud / Beskæftigelsen

Ved interesse kontakt Forstander Karina Lindkvist Bastholm på tlf. 65 96 29 59 eller mail: karina@fangelbogaard.dk.

 

Oplysninger om priser kan også findes på Tilbudsportalen.