Dagligdagen på botilbuddet

På Fangelbogård har vi en struktureret hverdag for at sikre at vi bidrager til en tryg og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer. Den daglige struktur vil altid blive tilpasset den enkeltes behov og kompetencer.

En typisk dag på Fangelbogård

En typisk dag på Fangelbogård starter med, at personalet går morgenrunde kl. 7.30. Her siger vi godmorgen til alle beboerne og der udleveres medicin.

Fra kl. 8.00 tilbydes der morgenmad, hvorefter de enkelte tager på arbejde, undtagen de beboere, der har hjemmedag.

Kl. 12.30 tilbydes der frokost til de beboere, der er hjemme.

Kl. 16.00 tilbydes der kaffe, frugt og knækbrød i fælleshuset. Her er alle kommet hjem fra arbejde og har mulighed for lidt socialt samvær.

Kl. 18.00 tilbydes der aftensmad. Resten af aftenen er der mulighed for at komme i fælleshuset til en kop kaffe eller te, se lidt TV eller bare snakke lidt med personale eller medbeboere.

Kl. 21.00 går personalet aftenrunde, hvor der siges godnat til alle og vi sikrer os, at alle får sluttet dagen af på en god måde.

Alle måltider kan spises i fælleshuset, men det er selvfølgelig også en mulighed at tage maden med i egen lejlighed, hvis der er behov for dette.

Hjemmedage

På Fangelbogård tilbydes hver beboer en hjemmedag på én af ugens 5 hverdage. På hjemmedagen tilbydes bl.a. støtte og guidning til tøjvask og rengøring i den enkeltes lejlighed. Der tilbydes yderligere støtte til lægebesøg, tandlæge, indkøb m.m. På hjemmedagen er der fokus på arbejdet med den enkeltes mål og delmål. F.eks. har en beboer et ønske om at lære at lave mad. Dette er sat op som et delmål, der arbejdes med på hjemmedagen. Hjemmedagene tilrettelægges med fokus på den enkelte beboers behov.

Det primære på en beboers hjemmedag er, at vi tilbyder en dag med 1 til 1 kontakt.