Daglig­dagen på beskæftig­elsen

Fangelbogårds dagtilbud skal styrke brugernes livskvalitet, selvværd og trivsel.

På Fangelbogårds dagtilbud tilbydes der både §103 -beskæftigelsestilbud og §104 –  Aktivitets og samværstilbud. Der lægges stor vægt på at tilbuddet skal styrke brugernes livskvalitet, selvværd og trivsel. Derfor handler tilbuddet ikke bare om at fylde brugernes dag ud på en god måde. Det handler om at give brugerne arbejdsidentitet og oplevelsen af at kunne bidrage med noget meningsfuldt, fx produkter der kan anvendes i køkkenet eller som er salgbare.

Opgaverne på Fangelbogårds dagtilbud tilpasses den enkelte bruger. Vi giver passende udfordringer og stiller passende krav til brugerne. Vi signalerer, at vi har forventninger: komme til tiden, holde pause, du skal være åben, m.v. Det vil sige, vi lægger op til ansvarlighed. Der er både plads til at være alene og til at være sammen.


Der er ansat fagligt kompetente medarbejdere i tilbuddet, som løbende udvikler det faglige grundlag. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv, Ressourceorienteret og Anerkendende Praksis), hvorfor der arbejdes med individuelle mål, der tager udgangspunkt i den enkelte brugers ressourcer og ønsker.

Hvis i vil følge med i hverdagen på beskæftigelsen, har vi en Facebook side der hedder: “Fangelbogård beskæftigelse”.

En typisk dag på beskæftigelsen

En typisk dag på beskæftigelsen starter kl. 9.00, hvor vi forventer, at alle er omklædt og klar til at starte dagen. Dagen starter med, at alle samles til morgenmøde og kaffe. Her siges godmorgen til hinanden, informationer modtages og dagens opgaver uddeles. Når morgenmødet er slut, går man ud til de forskellige opgaver. Brugerne har selv indflydelse på, hvilke af dagens opgaver de vil varetage/deltage i.

Der er ikke altid personale på hver enkelt opgave, men der er altid personale tilgængeligt for brugerne.

Kl. 12 – 12.30 er der frokost. Brugerne har selv madpakker med.

Efter frokost fortsætter arbejdet til ca. 14.30, hvor der er fælles oprydning. Efter oprydning samles alle til en fælles afslutning på dagen.

Arbejdsdagen slutter kl. 15.00. (onsdag kl. 14.00 og fredag kl. 13.00)

Der er ikke faste kaffepauser i løbet af dagen. Efter aftale drikkes der en kop kaffe, når behovet er der.