Motion og Bevægelse

Vi tror på, at motion og bevægelse er et vigtigt parameter for at skabe glæde og udvikling. 

På Fangelbogård har vi en fast medarbejder, der er uddannet fitness instruktør, personlig træner mm. Hun er tilknyttet beskæftigelsen, hvor hun fast laver motion og bevægelse med brugerne to gange om ugen. 

Det kan være træning i vores motionsrum, hvor der kan trænes med vægte, bolde, elastikker, cykles på spinningcykler mm. Det kan også være Cross Fitness udendørs med dæk, tove, bolde mm. Anden form for bevægelse kan være fælles gåture eller stjerneløb i vores egen skov. 

Fælles for alle aktiviteter er, at det skal være sjovt og at alle skal kunne deltage. Dette sikres ved at aktiviteter og øvelser bliver tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov. Nogle gange er alle brugerne samlet om motionen og andre gange er de delt i mindre hold, således det er nemmere at ramme et passende niveau og give alle en god oplevelse. 

Noget af det, der kendetegner vores motion og bevægelse, er høj musik, højt humør og en fantastisk vilje og lyst til at hjælpe og motivere hinanden.