Om Fangel­bogård

Fangelbogårds historie og planer for fremtiden.

Læs mere

Fangelbogård er et bo- og beskæftigelsestilbud for mennesker med en psykisk funktionsnedsættelse, som er beliggende i Fangel. Stedet er omkranset af en skøn natur, som inddrages aktivt i det pædagogiske arbejde. Vi har 14 beboere og 14 pladser i vores dagsbeskæftigelse, hvor der er muligheder for både interne og eksterne pladser.  

I oktober 2020 købte vi nabogården med henblik på fortsat at udvide og styrke de rammer og indsatser, der bidrager til vores vision om ”at skabe de bedste liv” for beboerne. Frem til dec. 2020 var navnet på Bo- og beskæftigelsestilbuddet Knagegården men i forbindelse med vores udvidelse ændrede vi navnet til Fangelbogård, baseret på indkomne ønsker fra beboere og medarbejdere.

Det oprindelige Knagegården har eksisteret som institution siden 1985. Først som familiepleje, men senere, i 1990, blev stedet omdannet til et Bo- og beskæftigelsestilbud, som gennem årene har udviklet sig til den professionelle institution, den er i dag. Som et led i denne udvikling blev Knagegården i 1995 en selvejende institution og fik en bestyrelse. I starten af 2016 påbegyndte ledelsen og medarbejderne en længere udviklingsproces, der har medvirket til, at Fangelbogård i dag er en arbejdsplads, der arbejder strategisk og værdibaseret med en høj grad af faglighed, medarbejderinvolvering og høj trivsel.

Opkøbet af nabogrunden har givet Fangelbogård mere plads både indenfor og udenfor. Det har givet os muligheden for at skabe et beskæftigelsestilbud, hvor omdrejningspunktet er ophold i naturen, forståelse for årstidernes skiften, dyrkelse af frugt og grønt og pasning af nogle dyr. Aktiviteterne kan f.eks. være havearbejde, brændekløvning, pasning af dyr, lave bålmad. Der vil også være køkkenopgaver f.eks. syltning af egen frugt, rengøring af fællesområder, kreative projekter og måske levering af frugt og grønt til andre botilbud. Vi vil gerne give brugerne et billede af livet på en gård og styrke deres livskvalitet ved at give dem oplevelsen af, at de aktivt bidrager til et fællesskab. Alt sammen med det formål ”at skabe de bedste liv” for brugerne.

Har du spørgsmål?
Lad os kontakte dig.

Udfyld felterne nedenfor med navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.

Leave this field blank